Рециклиране на хартиени отпадъци

Индустрията за хартия е с голям ефект, а влиянието й над околната среда е пряко свързано с опазване на природата и горите. Изсичането на  дърветата е една от водещите причини за рециклиращата промишленост. Рециклирането на хартията свежда вредите над околната среда до по-малки нива.

В страните, където има ограничени ресурси от дървесен пулп рециклирането е по-силно развито. Така например в Дания хартиени материали се рециклират доставят около 80% от суровината, нужна за производството на картон и хартиени материали, в 70% показват статистическите данни в Испания, а за Холандия те възлизат на 75%.

Дървесината е предпочитана суровина, а влакната извличани от растения, като лен, коноп, юта, агаве, бамбук и някои селскостопански отпадъци, като захарна тръстика и слама са водещи източници.

В сравнение със стъкло и метали, хартията не подлежи на многократни преработки. Това е и в резултат на самият процес по преработка на влакната, които след една такава се разкъсват, към тях е нужно добавяне на естествени влакна. Много от хартията, често и не се рециклира, защото бива замърсявана, а по този начин не отговаря на нужните изискванията за отпадъчни хартии.

Опазване на горите – в наши дни около 90% от хартията се създава от дървесина, това се равнява на 43% отсечени дървета. Цифрите показват още, че рециклирането на тон вестникарски материали, спестява толкова дървесен пулп. Чрез рециклиране на хартия биват спасявани до 2 тона. Отглеждат се някои дървета, които специално да бъдат използвани за целулоза, те се равняват на 16% от производството в световен мащаб. Днес много от фирмите, които се занимават със създаване на хартия, засаждат горите, за да си осигурят добив на дървесина, според нуждите си. Данните още показват, че рециклирането на хартия по света спестява от горите на планетата 80 хил. кв. км.

Рециклиране на хартия, както и възстановяването и в Европа има богата история. Компаниите за създаване на хартия и предприятията занимаващи се с рециклиране на такава работят съвместно и в синхрон с Европейската комисия, отговарящи на стандартите. Всички те се стремят към преодоляване на последиците от ефекта по изсичане на горите и опазване на природата, с цел осигуряване на еколого-съобразно и оптимално рециклиране на хартия.