Процес по рециклиране на хартия

Рециклиращите и преработващи процеси са от жизнена значимост за бъдещето на планетата. И както е известно хартията се създава от дървета и дървесен материал, а горите са белите дробове за Земята. Ето, защо и процеса по рециклиране на хартия е от съществено значение. Какво става с изхвърлените хартиени отпадъци, как се преработват те и през какви етапи преминават, това са част от темите и запитванията, на които избрахме да се спрем:

Сортиране – за да премине плавно процесът по рециклиране е нужно хартията да бъде възстановена, без замърсители, като примеси от метали и пластмаса.

Събиране – този етап от рециклиращия процес се свежда до транспортиране на до хартиена фабрика, където всички хартиени отпадъци биват възстановени и опаковани в стабилни бали, които след това подлежат на преработващ процес.

Преработване на хартия – в този етап от рециклирането се използва химикал, който съдържа химичен състав вещества и вода. След накъсването идва възстановяването на малки парченца; загряване на отделните влакна и отстраняване на малките частици, които не могат да бъдат преработени.

Почистване – в тази стъпка от преработване на хартия се отстраняват всички тежки замърсители като телботи, скоби, кламери. Всичко се преработва до състояние на каша.

Отстраняване на мастило – създадената от преработката на хартия каша, трябва да бъде подложена на процес по премахване на лепкави материали и печатно мастило. Сапун, въздух, лепкави материали се отстраняват и цялата утайка, която се отделя по повърхността се премахва.

Избелване и рафиниране – в този етап от преработващият процес става рафинирането. По време на него кашата се разбива, а влакната се подуват. С химикали всички изкуствени цветове от хартията биват премахнати.

Любопитни факти около преработването на хартия:

С рециклиращите процеси по преработка на хартия се достигат едни добри позиции спрямо опазването на околната среда. Така например:

Замърсяването на водата намалява с 35% .

Въздуха е по-малко замърсен в до 74%.

Консумацията на електро енергия достига спестовност до 54%.

Девствените гори са защитени.

Само един тон хартия може да спести до 13 дървета.

Самата хартия подлежи на 8 пъти преработване.

Един тон хартия или картон, които са рециклирани спестяват 32 хил. литра вода.

10 000 дървета годишно биват отсичани в Китай за направата на картички.

Холандия рециклира 77 % хартия.

Германия рециклира 67 % хартия.

Япония рециклира 52 % хартия.

Съединените щати рециклират 45 % хартия.

За създаване на вестникарско издание, каквото е New York Times биват изсичани 75 хил. дървета.

Всяко едно дърво на планетата ни произвежда кислород за 3-ма души.

Хартиените отпадъци на планетата ни достигат 40% от общия боклук на Земята.