Рециклиране на хартиени отпадъци

Индустрията за хартия е с голям ефект, а влиянието й над околната среда е пряко свързано с опазване на природата и горите. Изсичането на  дърветата е една от водещите причини за рециклиращата промишленост. Рециклирането на хартията свежда вредите над околната среда до по-малки нива.

В страните, където има ограничени ресурси от дървесен пулп рециклирането е по-силно развито. Така например в Дания хартиени материали се рециклират доставят около 80% от суровината, нужна за производството на картон и хартиени материали, в 70% показват статистическите данни в Испания, а за Холандия те възлизат на 75%.

Продължете да четете Рециклиране на хартиени отпадъци

Процес по рециклиране на хартия

Рециклиращите и преработващи процеси са от жизнена значимост за бъдещето на планетата. И както е известно хартията се създава от дървета и дървесен материал, а горите са белите дробове за Земята. Ето, защо и процеса по рециклиране на хартия е от съществено значение. Какво става с изхвърлените хартиени отпадъци, как се преработват те и през какви етапи преминават, това са част от темите и запитванията, на които избрахме да се спрем:

Сортиране – за да премине плавно процесът по рециклиране е нужно хартията да бъде възстановена, без замърсители, като примеси от метали и пластмаса.

Събиране – този етап от рециклиращия процес се свежда до транспортиране на до хартиена фабрика, където всички хартиени отпадъци биват възстановени и опаковани в стабилни бали, които след това подлежат на преработващ процес.

Продължете да четете Процес по рециклиране на хартия