Рециклиране - doing2learn.eu

Портал за рециклиране на хартия.

рециклиране

Индустрията за хартия е с голям ефект, а влиянието й над околната среда е пряко свързано с опазване на природата и горите. Изсичането на  дърветата е една от водещите причини за рециклиращата промишленост. Рециклирането на хартията свежда вредите над околната среда до по-малки нива. В страните, където има ограничени ресурси от дървесен пулп рециклирането е по-силно развито. Така например в Дания хартиени материали се рециклират доставят около 80% от суровината, нужна за производството на картон и хартиени материали, в 70% показват статистическите данни в Испания, а за Холандия те възлизат на 75%. Дървесината е предпочитана суровина, а влакната извличани от растения, като лен, коноп, юта, агаве, бамбук и някои селскостопански отпадъци, като захарна тръстика и слама са водещи източници. В сравнение със стъкло и метали, хартията не подлежи на многократни преработки. Това е и в резултат на самият процес по преработка на влакната, които след една такава се разкъсват, към…
Рециклиращите и преработващи процеси са от жизнена значимост за бъдещето на планетата. И както е известно хартията се създава от дървета и дървесен материал, а горите са белите дробове за Земята. Ето, защо и процеса по рециклиране на хартия е от съществено значение. Какво става с изхвърлените хартиени отпадъци, как се преработват те и през какви етапи преминават, това са част от темите и запитванията, на които избрахме да се спрем: Сортиране – за да премине плавно процесът по рециклиране е нужно хартията да бъде възстановена, без замърсители, като примеси от метали и пластмаса. Събиране – този етап от рециклиращия процес се свежда до транспортиране на до хартиена фабрика, където всички хартиени отпадъци биват възстановени и опаковани в стабилни бали, които след това подлежат на преработващ процес. Преработване на хартия – в този етап от рециклирането се използва химикал, който съдържа химичен състав вещества и вода. След накъсването идва възстановяването…